Mobirise

HET PROJECT

Nature Builder start als persoonlijk project met een duidelijke ambitie om dit te laten uitgroeien tot een coöperatieve, dynamische en vernieuwende onderneming.

ONZE MISSIE

Nature Builder ontwikkeld authentieke natuurlijke omgevingen met een betoverende indruk. 

ONZE VISIE

Natuur beleven is het ervaren van de natuur met al je zintuigen: voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Zelfs het evenwichtsorgaan kunnen we gebruiken en laten ervaren in de natuur.

HELP ONS BOUWEN

Wil jij ons helpen bouwen aan meer natuur? Ontdek hier hoe je Nature Builder kan helpen.

BOUWEN AAN & BOUWEN OP NATUUR

HET PROJECT

Nature Builder start als persoonlijk project met een duidelijke ambitie om dit te laten uitgroeien tot een coöperatieve, dynamische en vernieuwende onderneming.

Er werd bewust voor gekozen om de uitbouw van deze onderneming gefaseerd aan te pakken. Dit met de bedoeling om al een basisactiviteit te ontplooien, te werken aan naambekendheid en inkomsten te genereren enerzijds en de nodige tijd en ruimte te voorzien om een passende ondernemingsstructuur uit te tekenen, een stevig businessplan op te stellen, te werken aan de interne professionalisering en een locoregionaal netwerk uit te bouwen.

Team

Nature Builder wordt opgestart als eenmanszaak. Oprichter en zaakvoerder ben ikzelf, Jo Lamberts. 

Ik heb een professionele achtergrond als verpleegkundige met een specialisatie in de spoedgevallenzorg (zowel volwassenen als kinderen). Vanuit een sterke persoonlijke interesse in natuur, natuurbeleving en natuurontwikkeling ben ik in 2016 gestart met een bijkomende bacheloropleiding in de richting groenmanagement.

Mijn ervaring als ouder leert mij dat natuur en een natuurlijke omgeving, in zeer brede zin, een enorm positieve invloed heeft op mensen.

Vanuit mijn persoonlijke interesse en de ervaringen die ik heb mogen opdoen is het idee gegroeid om iets meer te doen met het thema: “natuur”. Dat “iets” wordt wat concreter omschreven in de missie van Nature Builder en verder ondersteund door de visie.

Externe experten

Voor de ontwikkeling en uitbouw van de onderneming wordt beroep gedaan op externe experten. Deze externe experten zijn ook potentiële coöperanten en kunnen, in functie van hun eigen ambitie, ook nauwer betrokken worden bij de onderneming.

Het betrekken van externe experten kan via losse contacten of door middel van themagerichte werkgroepen. Zoals b.v. een opleidingsoverleg rond eerste hulp, waarbij een arbeidsgeneesheer, spoedverpleegkundige, urgentiearts, … worden betrokken.

Gefaseerde aanpak

Nature Builder is opgericht als éénmanszaak, maar is eigenlijk een ruimer project dat binnen de huidige structuur verder vorm krijgt en wil groeien naar een coöperatieve onderneming met als belangrijke kernwaarden duurzaam, dynamisch, divers, natuur- en mensgericht.

De activiteiten binnen de huidige éénmanszaak bestaan uit:

-   ontwikkelen van bedrijfsstructuur en businessplan voor de onderneming;

-   ontwikkelen van huisstijl, communicatie- en marketingplan;

-   opstarten van een aantal basisbedrijfsactiviteiten binnen het expertiseveld van het team;

-   verwerven van bijkomende competenties i.k.v. de activiteiten en doelstellingen van de     onderneming;

-   uitbouwen van een professioneel netwerk en werven van potentiële coöperanten.

De ambitie is om op middellange termijn, met als streefdatum 1 januari 2020, de éénmanszaak te kunnen omvormen tot multistakeholdercoöperatie met sociaal oogmerk, gebaseerd op een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.


ONZE MISSIE

Nature Builder ontwikkeld authentieke natuurlijke omgevingen met een betoverende indruk. We stimuleren jong en oud om zich in deze magische plekken verbonden te voelen met de natuur en onze plaats in dit geheel te ervaren. Ze bieden rust, troost en creëren ruimte voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

ONZE VISIE

Het voorbij trekken van de wolken, het opsnuiven van geuren, het ontdekken van allerlei planten en dieren, het genieten van een mooie zonsopgang of - ondergang. Iedereen maakt deze ervaringen weleens mee en geniet er van. Natuur beleven is het ervaren van de natuur met al je zintuigen: voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Zelfs het evenwichtsorgaan kunnen we gebruiken en laten ervaren in de natuur.

Natuurbeleving is cruciaal in de sociaal-emotionele ontwikkeling en is een fundamenteel recht voor iedereen. Maar vandaag is lang niet iedereen zich bewust of in staat dat recht te verzilveren.

In hun Essay: “Van buiten word je beter” (van den Berg & van den Berg, 2001) formuleren Agnes en Magdalena van den Bergh 3 gezondheidsfuncties die de natuur vervult.

1  Natuur als bron van rust en ontspanning.

2  Natuur als bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid.

3  Natuur als bron van persoonlijke groei en betekenisverlening.

De driedeling in gezondheidsfuncties van de natuur is ook terug te vinden in een kwalitatief onderzoek van het Trimbus-instituut rond de behandeling van psychiatrische patiënten in agrarische (leef)werkgemeenschappen (Ketelaars, Baars, & Kroon, 2001).

Bron van rust

Om tot rust te komen en te ontspannen in de natuur, is er nood aan veilige natuur.

De veiligheid van de natuur kan op verschillende manieren worden gewaarborgd. In tuinen en parkachtige gebieden kunnen vrijwel alle gevaren uit het gebied worden verbannen. In meer verwilderde gebieden kan die veiligheid worden gewaarborgd door voldoende ontsluitingsmaatregelen. Het gebruik van kijkhutten, observatiepunten en uitkijktorens in een goed toegankelijke randzone, kunnen de visuele beleving van natuur stimuleren.

Bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid

Als bron van weerbaarheid komt het aspect: “leren” aan bod. Zelfstandig of onder begeleiding op een veilige manier kennismaken met de krachten van de natuur staat hier centraal.

Door aan te zetten tot uitdagende en leerzame activiteiten, zoals het klimmen in een boom, het maken van een vuurtje, het laten varen van een bootje in een beek/plas of het volgen van sporen, kan spelenderwijs ervaren worden wat natuurkrachten inhouden.

Bron van persoonlijke groei

Wilde, bedreigende natuur biedt mogelijkheden voor persoonlijke groei. Spannende ervaringen en eenzame confrontaties met de “wildernis” tijdens bv. survivaltochten lijken de persoonlijke groei te bevorderen en het zelfvertrouwen te versterken.

Dit verondersteld dat bezoekers van deze natuur bekend zijn met de uitdagingen en weten hoe ze in geval van nood moeten handelen. Dat ze de kwetsbaarheid van het natuurlijke systeem kennen en daar rekening mee houden.

De mogelijkheid om te komen tot persoonlijke groei is afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken (zoals natuurbehoefte) en situationele kenmerken (zoals gevoelens van onzekerheid). Wilde natuur als bron voor persoonlijke groei is daardoor niet voor iedereen heilzaam.

Bouwen aan natuur en bouwen op natuur

Nature Builder bouwt aan natuur, om authentieke natuurlijke paradijs plekjes te creëren die nabij en toegankelijk zijn. We focussen daarbij op het creëren van toegankelijke natuur in bestaande gebieden en domeinen, tot het ontwikkelen van natuurlijke tuinen, speelplaatsen, parkjes, ...

Nature Builder bouwt op de natuur door mensen uit te dagen om zich te bewegen in de natuur. En hen op die manier tot rust te laten komen, leerkansen te creëren en hun persoonlijke groei te stimuleren. Dit zowel in de context van natuurbeleving, waar de focus vnl. ligt op verwondering, als in een therapeutische context, waar de natuur een hulpmiddel is om taal en/of betekenis te geven aan wat er met hen gebeurt, wat hen bezighoudt.

Nature Builder bouwt met respect voor mens en natuur. Veiligheid staat centraal in onze werking, zowel fysieke als emotionele veiligheid zijn een basisvoorwaarde om optimaal te kunnen genieten van natuur.

Respect voor de natuur vertaalt zich in een duurzame bedrijfsvoering en is verankerd in alle facetten. Het gebruik van natuurlijke materialen, het respecteren van authentieke fauna en flora, het beperken van onze ecologische voetafdruk, …

Nature Builder wil een bijzondere deskundigheid ontwikkelen en delen in het ecologisch en natuurlijk tuin- en landschapsbeheer, het gebruik van oude technieken (zoals bv. stapelmuur), natuurbeleving, natuureducatie en natuurtherapie.


BOUW MET ONS MEE AAN MEER NATUUR

Om onze missie te realiseren is Nature Builder op zoek naar steun. Voor onze projecten zijn we op zoek naar financiële ondersteuning. Je vindt hieronder een overzicht van onze actuele projecten. Wil je graag meer informatie over onze projecten, neem dan zeker contact met ons op. 

Help je ons liever letterlijk mee bouwen? Laat het weten via onderstaand formulier. Nature Builder zoekt mensen:

-  die graag mee de handen uit de mouwen steken en die ons netwerk willen versterken

-  die hun expertise met natuurontwerp, natuurbeheer, natuurbeleving, ... willen delen

-  die onze organisatie structureel en administratief verder willen mee uitbouwen

BEHEERTEAM

Nature Builder wil een eigen beheerteam oprichten. Op die manier creëren we een aanbod van ecologisch natuurbeheer, met als doel de hoogst haalbare natuurkwaliteit te bereiken.

Een eerste stap is het werven van een groepje enthousiastelingen die met ons aan de slag willen gaan. Voor al deze mensen voorzien we een opleidingstraject i.f.v. hun interesses, hun kwaliteiten en de benodigde expertise in het beheerteam.

Voor we praktisch aan de slag kunnen gaan wordt het nodige beheermateriaal aangekocht. Gaande van handwerktuigen, over machinepark, onderhoudsmateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal.

DE NATUUR ERVAREN MET AL JE ZINTUIGEN

Met projecten rond natuurbeleving willen we zoveel mogelijk mensen, jong en oud, opnieuw laten kennismaken met de natuur rondom ons.

Om de verdere uitbouw van ons aanbod aan natuurbeleving en natuureducatie te realiseren wil Nature Builder investeren in educatief materiaal. Dit materiaal wordt ingezet om onze eigen activiteiten te ondersteunen. We stellen het ook ter beschikking van verenigingen, scholen, opleidingsinstellingen, ... zodat ook zij aan de slag kunnen in en met de natuur.

Bijzondere aandacht willen we graag besteden aan het project Nature Klickx waarbij kinderen en jongeren de natuur ontdekken m.b.v. de fotolens. Ook voor dit project willen we investeren in materiaal.

BOUW JIJ MET ONS MEE?

Bedankt voor je steun. We nemen zo snel mogelijk contact op.

ADRES
Kerkstraat 66
1790 Affligem

CONTACT
jo.lamberts@naturebuilder.eu
+32 (0) 495 840 732

ADMINISTRATIEF

  • BTW: BE 0677.470.863
  • IBAN: BE49 7360 3708 3871
  • BIC: KREDBEBB