OVER ONS

Minimal Interior Design Company

Minimal Interior Design Company

Missie & visie

Het voorbij trekken van de wolken, het opsnuiven van geuren, het ontdekken van allerlei planten en dieren, het genieten van een mooie zonsopgang of - ondergang. Iedereen maakt deze ervaringen weleens mee en geniet er van. Natuur beleven is het ervaren van de natuur met al je zintuigen: voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Zelfs het evenwichtsorgaan kunnen we gebruiken en laten ervaren in de natuur.

Natuurbeleving is cruciaal in de sociaal-emotionele ontwikkeling en is een fundamenteel recht voor iedereen. Maar vandaag is lang niet iedereen zich bewust of in staat dat recht te verzilveren.

In hun Essay: “Van buiten word je beter” (van den Berg & van den Berg, 2001) formuleren Agnes en Magdalena van den Bergh 3 gezondheidsfuncties die de natuur vervult.

1 Natuur als bron van rust en ontspanning.
2 Natuur als bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid.
3 Natuur als bron van persoonlijke groei en betekenisverlening.

De driedeling in gezondheidsfuncties van de natuur is ook terug te vinden in een kwalitatief onderzoek van het Trimbus-instituut rond de behandeling van psychiatrische patiënten in agrarische (leef)werkgemeenschappen (Ketelaars, Baars, & Kroon, 2001).

Nature Builder ontwikkeld authentieke natuurlijke omgevingen met een betoverende indruk.

We stimuleren jong en oud om zich in deze magische plekken verbonden te voelen met de natuur en onze plaats in dit geheel te ervaren. Ze bieden rust, troost en creëren ruimte voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Bron van rust

Om tot rust te komen en te ontspannen in de natuur, is er nood aan veilige natuur.

De veiligheid van de natuur kan op verschillende manieren worden gewaarborgd. In tuinen en parkachtige gebieden kunnen vrijwel alle gevaren uit het gebied worden verbannen. In meer verwilderde gebieden kan die veiligheid worden gewaarborgd door voldoende ontsluitingsmaatregelen. Het gebruik van kijkhutten, observatiepunten en uitkijktorens in een goed toegankelijke randzone, kunnen de visuele beleving van natuur stimuleren.

Bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid

Als bron van weerbaarheid komt het aspect: “leren” aan bod. Zelfstandig of onder begeleiding op een veilige manier kennismaken met de krachten van de natuur staat hier centraal.

Door aan te zetten tot uitdagende en leerzame activiteiten, zoals het klimmen in een boom, het maken van een vuurtje, het laten varen van een bootje in een beek/plas of het volgen van sporen, kan spelenderwijs ervaren worden wat natuurkrachten inhouden.

Bron van persoonlijke groei

Wilde, bedreigende natuur biedt mogelijkheden voor persoonlijke groei. Spannende ervaringen en eenzame confrontaties met de “wildernis” tijdens bv. survivaltochten lijken de persoonlijke groei te bevorderen en het zelfvertrouwen te versterken.

Dit verondersteld dat bezoekers van deze natuur bekend zijn met de uitdagingen en weten hoe ze in geval van nood moeten handelen. Dat ze de kwetsbaarheid van het natuurlijke systeem kennen en daar rekening mee houden.

De mogelijkheid om te komen tot persoonlijke groei is afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken (zoals natuurbehoefte) en situationele kenmerken (zoals gevoelens van onzekerheid). Wilde natuur als bron voor persoonlijke groei is daardoor niet voor iedereen heilzaam.

Bouwen aan natuur en bouwen op natuur

Nature Builder bouwt aan natuur, om authentieke natuurlijke paradijs plekjes te creëren die nabij en toegankelijk zijn. We focussen daarbij op het creëren van toegankelijke natuur in bestaande gebieden en domeinen, tot het ontwikkelen van natuurlijke tuinen, speelplaatsen, parkjes, ...

Nature Builder bouwt op de natuur door mensen uit te dagen om zich te bewegen in de natuur. En hen op die manier tot rust te laten komen, leerkansen te creëren en hun persoonlijke groei te stimuleren. Dit zowel in de context van natuurbeleving, waar de focus vnl. ligt op verwondering, als in een therapeutische context, waar de natuur een hulpmiddel is om taal en/of betekenis te geven aan wat er met hen gebeurt, wat hen bezighoudt.

Nature Builder bouwt met respect voor mens en natuur. Veiligheid staat centraal in onze werking, zowel fysieke als emotionele veiligheid zijn een basisvoorwaarde om optimaal te kunnen genieten van natuur.

Respect voor de natuur vertaalt zich in een duurzame bedrijfsvoering en is verankerd in alle facetten. Het gebruik van natuurlijke materialen, het respecteren van authentieke fauna en flora, het beperken van onze ecologische voetafdruk, …

Nature Builder wil een bijzondere deskundigheid ontwikkelen en delen in het ecologisch en natuurlijk tuin- en landschapsbeheer, het gebruik van oude technieken (zoals bv. stapelmuur), natuurbeleving, natuureducatie en natuurtherapie.

Adres

Kerkstraat 66
1790 Affligem

Contact

+32 (0) 497 840 732
jo.lamberts@naturebuilder.eu

Bedrijfsgegevens

BTW: 0677.470.863
IBAN: BE56 5230 8109 3388
BIC: TRIOBEBB