Overslaan en naar de inhoud gaan

Natuurlijke processen

Nature Builder streeft naar wilde natuur. We laten de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Dit resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Onderling verbonden bieden de nieuwe natuurgebieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen.

Bondgenoten

Economische en maatschappelijke inbedding van natuur is essentieel. Grote natuurgebieden kunnen miljarden aan inkomsten genereren en bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkeling. Activiteiten als grondstofwinning, waterbeheer, stedenbouw en gezondheidszorg zijn beter af met natuurontwikkeling.

Gezonde natuur

Authentieke natuur creëert mogelijkheden voor uitdagende activiteiten en draagt ook bij aan onze gezondheid. We waarderen de ecologische, economische en maatschappelijke waarde van natuur. Ook dicht bij de stad vergroot de ontwikkeling van spontane, toegankelijke natuur de kwaliteit van leven voor velen.

Wat we doen

Ontwikkeling en beheer

De eerste pijler binnen Nature Builder is gericht op ontwerp, aanleg en beheer van authentieke natuurlijke omgevingen met een betoverende indruk. We streven naar een wilde, natuurlijke omgeving met de focus op het respecteren van ecologische processen, gebaseerd op natuurlijke successie.

Meer info

Beleving en educatie

De tweede pijler is gericht naar het in contact brengen van jong en oud met de natuur om hen heen. Dit kan zowel natuur dichtbij als natuur verder weg zijn. Door activiteiten gericht op beleving en/of educatie laten we mensen proeven van natuur en brengen we hen in contact met hun natuurlijke omgeving.

Meer info

Opleiding en vorming

De derde pijler binnen Nature Builder omvat het aanbod aan opleidingen en vormingen. Nature Builder hecht veel belang aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid van mensen en het aanbieden van de nodige handvaten om op een veilige en verantwoorde manier de natuur in te trekken.

Meer info

Consulting en advies

De vierde pijler is gericht op consulting activiteiten en het verlenen van advies aan derden. Nature Builder biedt deze dienstverlening aan rond de expertisedomeinen die binnen de onderneming aanwezig zijn en/of via het professionele netwerk van de onderneming.

Meer info